నా జీవితంలో వైఎస్ లాంటి స్నేహితుడు లేడు..రాడు - సాయి ప్రతాప్ || Talking Politics With iDream

  • Published on:  Oct 18, 2016
  • Video full hd 1080 నా జీవితంలో వైఎస్ లాంటి స్నేహితుడు లేడు..రాడు - సాయి ప్రతాప్ || Talking Politics With iDream 7:1:, 720, 480 నా జీవితంలో వైఎస్ లాంటి స్నేహితుడు లేడు..రాడు - సాయి ప్రతాప్ || Talking Politics With iDream
    Sai Prathap Annayyagari was a member of the 14th Lok Sabha of India. He represented the Rajampet constituency of Andhra Pradesh and was a member of the Indian National Congress until recently.He was a minister of state for steel in Manmohan Singh Cabinet.He was representing rajampet constituency for six terms.He fought for united Andhra pradesh and he even quit the Indian National Congress for that. A six-time MP from Rajampet Lok Sabha constituency of Kadapa district, Mr. Sai Pratap resigned from the Congress in protest against its decision to bifurcate the State.He had kept himself away from active politics ever since. He joined TDP in the presence of Chandra Babu Naidu on 24-Mar-2016.iDream News is a 24/7 news channel on the digital platform, with exclusive news, breaking news, special interviews, latest updates on politics, movies, sports and current affairs.Click Here for more Latest News updates,►Subscribe to our Youtube Channel: http://goo.gl/OiVaSq►Like us on https://www.facebook.com/iDreamNews►Access iDreamMedia App on your Mobile:►iPhone Users : http://tinyurl.com/lvu3wyx►iPad Users: http://tinyurl.com/ls4tee8►Android Users: http://tinyurl.com/m78hwyvFor More Latest Videos, please check out :► Full Movies: http://goo.gl/mDS9IQ► Film Trailers & Events: http://goo.gl/vQ6oKl► Comedy Scenes: http://goo.gl/bpCWe2► Action Scenes: http://goo.gl/Dk3JPF Video నా జీవితంలో వైఎస్ లాంటి స్నేహితుడు లేడు..రాడు - సాయి ప్రతాప్ || Talking Politics With iDream upload by channel ago just now with 322.5k views.Rating: %(by users) - What think other users about this videos -

Please leave your comments